HOME

'Mijn sculpturen verbeelden vrouwelijke lichamen die als uithangborden open en bloot overgeleverd zijn aan de toeschouwer. Ik zoek naar de schoonheid van het lichaam wanneer ze op haar zwakst is.

Intuïtief vind ik materialen, vormen en kleuren die vervolgens samenkomen. De sculpturen bevinden zich in het midden van abstract en figuratief.'